Zgodnie z Zarządzeniem Nr 134/2022 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 21 października 2022 r. w sprawie trybu przekazywania oraz rejestrowania i upowszechniania dorobku naukowego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on oraz Repozytorium CeON, z późn. zm., zobowiązuje się pracowników i funkcjonariuszy APwSz do zgłaszania do Biblioteki APwSz publikacji naukowych, na odpowiednich formularzach zgłoszeniowych, będących załącznikami do w/w Zarządzenia.

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy dla autora artykułu opublikowanego w czasopiśmie (plik DOCX, 0.03 MB)
Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy dla autora artykułu opublikowanego w materiałach konferencyjnych (plik DOCX, 0.03 MB)
Załącznik nr 3 - Formularz zgłoszeniowy dla autora książki/monografii naukowej, której rozdziały nie posiadają osobistego autorstwa (plik DOCX, 0.03 MB) 
Załącznik nr 4 - Formularz zgłoszeniowy dla autora rozdziału w książce/monografii naukowej pod redakcją (plik DOCX, 0.03 MB)
Załącznik nr 5 - Formularz zgłoszeniowy dla redaktora książki/monografii naukowej, która składa się z oddzielnych rozdziałów, każdy z oznaczonym autorstwem (plik DOCX, 0.03 MB)
Załącznik nr 6 - Formularz zgłoszeniowy dla redaktora tomu pokonferencyjnego - zbiór artykułów lub publikacji naukowych, które zostały wydane na konferencji (plik DOCX, 0.02 MB)

Załącznik nr 7 - Klauzula RODO (plik DOCX, 0.02 MB)


Osoby do kontaktu:

Marzena Bukowska, tel. 47 733 5695,  Marlena Słuchocka, tel. 47 733 5698

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia

Poniedziałek - środa: 10:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Informacja naukowa

Poniedziałek - środa: 12:00 - 15:30
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30Czytelnia

Poniedziałek - środa: 12:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Dane kontaktowe

Biblioteka Akademii Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@apol.edu.pl
Tel. 47 733 5425