Akademia Policji w Szczytnie posiada dostęp do zasobów naukowych w ramach projektu Wirtualnej Biblioteki Nauki - WBN, który jest finasnowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach WBN w sieci Uczelni można korzystać z naukowych baz danych zawierających pełne wersje czasopism i książek z wielu dziedzin wiedzy, baz bibliograficznych i narzędzi bibliometrycznych. ICM Uniwersytet Warszawski udostępnia wyszukiwarki wszystkich czasopism i książek, dostępnych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki:

Zobacz: Czasopisma dostępne w WBN

Zobacz: Książki dostępne w WBN


Czasopisma i książki

Czasopisma naukowe i książki różnych wydawców, gazety i inne publikacje. Informator
Wybrane czasopisma Freedom Collection, w tym 1615 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz 181 tytułów archiwalnych, 19 czasopism z grupy Cell i 4 czasopisma z grupy Lancet oraz książki: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub poradnikowych z lat 2011-2015. Informator
Czasopisma, w tym 2235 tytuły bieżące ze wszystkimi dostępnymi rocznikami oraz 392 tytuły archiwalne, archiwum serii książkowych (10.430 wolumenów), 16.653 książek wydanych w latach 2004, 2005 i 2009-2011, 9.492 książki z 2017 r., 10.026 książek z 2018 r. oraz 10.417 książek z 2019 r. Informator
Czasopisma Full Collection 2019, w tym 1405 tytułów bieżących z rocznikami od 1997 oraz 2450 książek wydanych w latach 2009 i 2015. Informator
Czasopismo Nature, roczniki od 2010. Informator
Czasopismo Science, roczniki od 1997. Informator

Bazy bibliograficzne

Interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z ok. 23.000 czasopism, 145.000 książek, serii książkowych, sprawozdań konferencyjnych i patentów. Informator
Interdyscyplinarna kolekcja baz abstraktów i cytowań z ok. 33.000 czasopism, w tym ok. 24.000 bieżących, 60.000 książek, sprawozdań konferencyjnych i patentów. Informator

Narzędzia bibliometryczne

Narzędzie do analizy danych z bazy Scopus; dostęp krajowy, wymaga założenia konta osobistego. Informator
Narzędzie do analizy danych z bazy Web of Science; dostęp krajowy, wymaga założenia konta osobistego. Informator

Systemy informacji prawnej dostępne w sieci Uczelni

System informacji prawnej LEX to kompletny i nieustannie aktualizowany zbiór prawa, orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego. System jest wydawany prze koncern Wolters Kluwer Polska.
System informacji prawnej redagowany przez zespół specjalistów w Ośrodku Informatyki Kancelarii Sejmu. ISAP jest częścią Systemu Informacyjnego Sejmu. Baza ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. (Dz.U. 2017 poz. 1523), w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, wydawanych przez Rządowe Centrum Legislacji.

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia

Poniedziałek - środa: 10:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Informacja naukowa

Poniedziałek - środa: 12:00 - 15:30
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30Czytelnia

Poniedziałek - środa: 12:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Dane kontaktowe

Biblioteka Akademii Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@apol.edu.pl
Tel. 47 733 5425