Biblioteka gromadzi rozprawy doktorskie i prace magisterskie powstałe w Akademii Policji w Szczytnie i udostępnia je wyłącznie w celach naukowych.

Zainteresowani uprawnieni do skorzystania z nich (patrz Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki, Rozdział 6) powinni wypełnienić wniosek i przekazać go do Oddziału Informacji Naukowej (I piętro, Czytelnia pokój wewnętrzny nr 119).

Formularz do pobrania:

Wniosek o udostępnienie prac magisterskich / rozpraw doktorskich (plik PDF, 0.35 MB)
Wniosek o udostępnienie prac magisterksich / rozpraw doktorskich (plik DOCX, 0.02 MB)

 

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia

Poniedziałek - środa: 10:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Informacja naukowa

Poniedziałek - środa: 12:00 - 15:30
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30Czytelnia

Poniedziałek - środa: 12:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Dane kontaktowe

Biblioteka Akademii Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@apol.edu.pl
Tel. 47 733 5425