Biblioteka dąży do osiągnięcia kompletności zbiorów związanych z problematyką resortu spraw wewnętrznych. Gromadzone są wydawnictwa (krajowe i zagraniczne) dotyczące bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego, działalności instytucji policyjnych na ziemiach polskich. Dużą grupę zbiorów stanowią publikacje z dziedziny prawa i nauk pokrewnych (t.j. kryminalistyka, kryminologia, terroryzm, przestępczość, patologia społeczna), psychologii, psychiatrii, medycyny sądowej, a także z nauk społecznych i politycznych.

Biblioteka Akademii Szkoły Policji ma w swoich zbiorach również prace o szczególnej wartości – cymelia. Są to wydawnictwa zwarte i czasopisma okresu międzywojennego głównie o tematyce policyjno-prawniczej często niedostępne w innych bibliotekach, np.: „Podręcznik dla służby daktyloskopijnej”, Warszawa 1920, Kaufman F., „Przepisy biurowe dla komisariatów i posterunków policji państwowej oraz wskazówki służbowe”, Warszawa 1922, „Milicjant” 1919, „Policjant” 1919, „Na Posterunku” 1923 i inne.

Zbiory te trafiły na nasze regały z różnych źródeł, m.in. w spuściźnie po Bibliotece Głównej ASW w Warszawie, w darach od rodzin przedwojennych funkcjonariuszy (przekazanych podczas konferencji naukowej „Losy policjantów polskich po 1 września 1939 r.” zorganizowanej przez WSPol w Szczytnie w 1993 r.). Biblioteka uzupełnia ten wyjątkowy księgozbiór nie tylko pozycjami oryginalnymi, ale również odbitkami kserograficznymi z zasobów innych książnic. W ten sposób uzyskano m.in. pierwsze numery „Przeglądu Policyjnego”. Na bieżąco nabywa się cymelia w antykwariatach na podstawie otrzymywanych katalogów antykwarycznych.

O nasze cymelia zabiega wiele innych bibliotek, a wystawy im poświęcone zawsze gromadzą rzesze zainteresowanych czytelników. Biblioteka dąży do osiągnięcia kompletności zbiorów dotyczących resortu spraw wewnętrznych z okresu międzywojennego.

Ponadto Biblioteka Akademii Policji posiada cenne archiwum dokumentujące losy funkcjonariuszy Policji Państwowej po 1939 r. – jeńców obozu w Ostaszkowie. Zdjęcia, wraz z innymi dokumentami dotyczącymi historii polskiej policji, zgromadzone zostały przez wykładowców Instytutu Badań nad Policją i przekazane naszej bibliotece stanowiąc część jej bogatych i rzadkich zbiorów archiwalnych.

Biblioteka gromadzi czasopisma krajowe i zagraniczne – przede wszystkim prawnicze i fachowe, a także ogólnopolskie i lokalne dzienniki i tygodniki społeczno-polityczno-kulturalne.

 

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia

Poniedziałek - środa: 10:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Informacja naukowa

Poniedziałek - środa: 12:00 - 15:30
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30Czytelnia

Poniedziałek - środa: 12:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Dane kontaktowe

Biblioteka Akademii Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@apol.edu.pl
Tel. 47 733 5425