Biblioteka Cyfrowa Akademii Policji w Szczytnie powstała dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach finansowania działalnośći upowszechniającej naukę (DUN). Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie w roku 2015 otrzymała środki na realizację zadania pt. "Biblioteka Cyfrowa Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie". W ramach realizacji zadania 944/P-DUN/2015 pod koniec roku 2015 serwis został uruchomiony i rozpoczęto publikacje zbiorów cyfrowych.

Biblioteka Cyfrowa APwSz powstała w celu udostępniania zasobów cyfrowych przydatnych w realizacji badań naukowych i prac dydaktycznych, a także w celu digitalizacji unikatowych pozycji. Digitalizacja i publikacja w wersji cyfrowej pozwala na ochronę i zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych zagrożonych degradacją, a jednocześnie umożliwa dostęp do nich szerszemu gronu odbiorców.

Biblioteka Cyfrowa APwSz udostępnia głównie wydawnictwa zwarte i czasopisma powstałe przed 1945 r. o tematyce policyjno-prawniczej, które cieszą się dużym zainteresowaniem czytelników z całej Polski, a które są rzadko dostępne w innych bibliotekach.

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia

Poniedziałek - środa: 10:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Informacja naukowa

Poniedziałek - środa: 12:00 - 15:30
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30Czytelnia

Poniedziałek - środa: 12:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Dane kontaktowe

Biblioteka Akademii Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@apol.edu.pl
Tel. 47 733 5425