Creative Commons to międzynarodowy projekt oferujący darmowe rozwiązania prawne i inne narzędzia służące zarządzaniu przez twórców prawami autorskimi do swoich utworów.

Podstawowym narzędziem Creative Commons są licencje prawne pozwalające zastąpić tradycyjny model „Wszystkie prawa zastrzeżone” – przy jednoczesnym poszanowaniu zasad prawa autorskiego.

Licencje Creative Commons wykorzystują prawo autorskie, aby umożliwić autorowi przekazanie innym części przysługujących mu praw. Nie wymagają całkowitego zrzeczenia się praw autorskich. Autor ma do wyboru zestaw czterech różnych warunków udostępniania swojego utworu:

BYUznanie autorstwa (BY) - wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru.

SANa tych samych warunkach (SA) - wolno rozprowadzać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

NCUżycie niekomercyjne (NC) - wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne jedynie co do celów niekomercyjnych.

NDBez utworów zależnych (ND) - wolno kopiować, przedstawiać i wykonywać utwór jedynie w jego oryginalnej postaci – tworzenie utworów zależnych nie jest dozwolone.

W zgodzie z ideą otwartego dostępu i zasadą maksymalizacji korzyści, publikując treści w otwartym dostępie, rekomenduje się udzielanie dwóch licencji:

CC BY - Creative Commons Uznanie autorstwa

CC BY-SACreative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach

Pozostałe warunki, a więc NC (Użycie niekomercyjne) oraz ND (Bez utworów zależnych) według najnowszych rekomendacji Budapesztańskiej Inicjatywy Open Access nie realizują idei otwartego dostępu. Licencje zawierające te warunki w istocie realizują jedynie postulat dostępności, a nie wolnego i otwartego dostępu.

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia

Poniedziałek - środa: 10:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Informacja naukowa

Poniedziałek - środa: 12:00 - 15:30
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30Czytelnia

Poniedziałek - środa: 12:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Dane kontaktowe

Biblioteka Akademii Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@apol.edu.pl
Tel. 47 733 5425