Polska Bibliografia Naukowa (PBN) to portal Ministerstwa Edukacji i Nauki gromadzący informacje o publikacjach polskich naukowców, dorobku publikacyjnym jednostek naukowych oraz o czasopismach polskich i zagranicznych. Stanowi on część Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on.


System PBN stanowi bazę dorobku publikacyjnego podmiotów naukowych oraz źródło informacji o afiliacjach naukowców. Celem systemu jest umożliwienie tworzenia osobistej bibliografii danej osoby lub podmiotu oraz pełnienie funkcji ogólnodostępnego repozytorium przechowującego dane o publikacjach. Jednym z głównych zadań systemu jest umożliwienie podmiotom realizacji obowiązku sprawozdawczości w zakresie ich dorobku publikacyjnego. System zbiera wyżej wymienione informacje w szczególności w celu użycia ich w procesie ewaluacji podmiotów naukowych.

Na stronie głównej dostępna jest wyszukiwarka systemu PBN. Pozwala ona uzyskać dostęp do wszystkich zasobów repozytorium sytemu, takich jak: publikacje oraz powiązane z nimi osoby, instytucje, czasopisma, konferencje i wydawnictwa. 

Z systemu PBN można korzystać na trzy sposoby:

  • bez logowania (repozytorium), w celu wyszukiwania i przeglądania danych,
  • po zalogowaniu (Profil Autora, dla pracowników naukowych), w celu prowadzenia bazy własnych publikacji naukowych,
  • po zalogowaniu (Profil Instytucji, dla pracowników z rolą Importera Publikacji), w celu wypełnienia obowiązku sprawozdawczości w zakresie dorobku naukowego pracowników do celów ewaluacyjnych.


System PBN powiązany jest z systemami POL-on oraz ORCID w celu stworzenia jednej ogólnej bazy publikacji polskich naukowców.

Zobacz: Wyszukiwarka Systemu PBN

Zobacz: Opis sposobów wyszukiwania

Zobacz: Centrum Pomocy PBN (Zakładanie konta, dodawanie publikacji, prowadzenie Profilu Autora i Profilu Instytucji, połączenie z POL-on i ORCID, przesyłanie publikacji)

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia

Poniedziałek - środa: 10:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Informacja naukowa

Poniedziałek - środa: 12:00 - 15:30
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30Czytelnia

Poniedziałek - środa: 12:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Dane kontaktowe

Biblioteka Akademii Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@apol.edu.pl
Tel. 47 733 5425