Strukturę organizacyjną Biblioteki stanowią*:

  1. Dyrektor;
  2. Oddział Gromadzenia Zbiorów Zwartych;
  3. Oddział Opracowania Zbiorów Zwartych;
  4. Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Ciągłych;
  5. Oddział Czytelni;
  6. Oddział Udostępniania Zbiorów Ogólnych;
  7. Oddział Informacji Naukowej;
  8. Oddział Informatyzacji;

 
* Struktura została ustanowiona Zarządzeniem nr 9/2022 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie struktury i zakresu zadań oddziałów Biblioteki, z późn. zm.

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia

Poniedziałek - środa: 10:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Informacja naukowa

Poniedziałek - środa: 12:00 - 15:30
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30Czytelnia

Poniedziałek - środa: 12:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Dane kontaktowe

Biblioteka Akademii Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@apol.edu.pl
Tel. 47 733 5425