Zasoby Internetu oferują czytelnikom dostęp do zewnętrznych źródeł cyfrowych, gromadzonych przez różne instytucje w Polsce i na świecie, głównie instytucje naukowe. Zbiory te, udostępniane w lokalnych jak i ogólnopolskich repozytoriach, agregowane są za pomocą multiwyszukiwarek udostępnianych przez największe i najnowocześniejsze centra danych, prowadzone przez instytucje takie jak Biblioteka Narodowa, Uniwersytet Warszawski, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu. 


CeON
Repozytorium Centrum Otwartej Nauki. Repozytorium tworzone przez ICM Uniwersytet Warszawski i udostępnione instytucjom naukowym w Polsce. Zawiera artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty, rozprawy doktorskie. Wszystkie zbiory udostępnione są w ramach polityki otwartego dostępu.

CeON Agregator
To multiwyszukiarka, wspólny punkt dostępu do zasobów polskich otwartych repozytoriów, prowadzonych zgodnie z polityką otwartego dostępu. Umożliwia ich przeszukiwania w jednym miejscu.

FBC
Federacja Bibliotek Cyfrowych. Multiwyszukiwarka zbiorów udostępnionych przez większość bibliotek cyfrowych w Polsce.

Academica
Prowadzona przez Bibliotekę Narodową biblioteka cyfrowa, zawierająca zdigitalizowane i cyfrowe wersje książek i czasopism gromadzonych w Bibliotece Narodowej. Obejmuje dwa rodzaje zbiorów: otwarte, dostępne bez ograniczeń oraz licencjonowane, dostępne tylko z terminali w bibliotece.

Polona
Polska Biblioteka Cyfrowa Polona. Udostępnia zdigitalizowane książki, czasopisma, grafiki, mapy, muzykalia, druki ulotne oraz rękopisy pochodzące ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz instytucji współpracujących.

DOAJ
Directory of Open Acces Journals. Baza danych zawiera spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych, udostępnianych w ramach polityki otwartego dostępu. Baza zawiera linki do stron głównych czasopism, abstrakty lub pełne artykuły naukowe.

CEJSH
The Central European Journal of Social Sciences and Humanities. Elektroniczne, ogólnodostępne czasopismo gromadzące w internetowej bazie danych angielskie streszczenia artykułów i rozpraw, które ukazały się w językach narodowych w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawanych w Europie Środkowej, przede wszystkim w Czechach, Polsce, Słowacji i na Węgrzech.

ERIH PLUS
European Refrence Index for the Humanities and the Social Sciences. Ogólnodostępny indeks czasopism naukowych z dziedzin humanistycznych i społecznych.

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia

Poniedziałek - środa: 10:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Informacja naukowa

Poniedziałek - środa: 12:00 - 15:30
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30Czytelnia

Poniedziałek - środa: 12:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Dane kontaktowe

Biblioteka Akademii Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@apol.edu.pl
Tel. 47 733 5425