Wypożyczalnia Międzybiblioteczna umożliwia korzystanie w celach naukowych i dydaktycznych ze zbiorów innych bibliotek krajowych. Do korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej uprawnieni są:

  • pracownicy APwSz;
  • studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych APwSz;
  • doktoranci APwSz;

Warunkiem korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej jest posiadanie konta w Bibliotece oraz brak jakichkolwiek zaległości wobec Biblioteki APwSz.

W celu złożenia zamówienia należy wypełnić rewers międzybiblioteczny i złożyć go osobiście w Wypożyczalni Międzybibliotecznej (parter Biblioteki, pokój 34). Rewers powinien zawierać dokładne dane bibliograficzne poszukiwanej pozycji.

Studenci i doktoranci powinni złożyć też wniosek o udzielenie pomocy w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, potwierdzony przez opiekuna lub promotora pracy.

Formularze do pobrania:

Rewers międzybiblioteczny (wersja DOCX, 0.02 MB)
Rewers międzybiblioteczmy (wersja PDF, 0.15 MB)

Wniosek o udzielenie pomocy w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (wersja PDF, 0.46 MB)
Wniosek o udzielenie pomocy w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (wersja DOCX, 0.02 MB)


Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Korzystania ze Zbiorów Biblioteki, Rozdział 3.

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia

Poniedziałek - środa: 10:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Informacja naukowa

Poniedziałek - środa: 12:00 - 15:30
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30Czytelnia

Poniedziałek - środa: 12:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Dane kontaktowe

Biblioteka Akademii Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@apol.edu.pl
Tel. 47 733 5425