Nie znalazłeś książki? Zaproponuj ją do zakupu

W związku z coraz częstszą potrzebą tworzenia planów zarządzania danymi badawczymi, przede wszystkim w przypadku zdobywania grantów i dofinansowania do projektów badawczych,
Biblioteka poleca kursy przeznaczone dla naukowców, którzy na co dzień pracują z danymi badawczymi. Mają one na celu przekazanie uczestnikom wszechstronnej wiedzy na temat zarządzania danymi oraz wykształcenie umiejętności i kompetencji pozwalających na wykorzystanie tej wiedzy w praktyce, czyli sprawne zarządzanie danymi podczas realizacji projektów badawczych. Kursy dostępne są na poziomie podstawowym:

Zarządzanie danymi badawczymi dla naukowców - kurs podstawowy 

i średin zaawansowanym:

Zarządzanie danymi badawczymi dla naukowców - kurs średnio zaawansowany

Kursy zostały przygotowane przez ekspertów z Platformy Otwartej Nauki działającej w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki. Są dostępne na platformie Navoica. Uczestnictwo w kursach jest bezpłatne i kończy się otrzymaniem zaświadczenia.

Medal "Pro Meritis erga Academiam Administrationis Publicae Securitatis in Szczytno"13 października 2023 r. podczas uroczystej inaguracji roku akademickiego 2023/2024 w Akademii Policji w Szczytnie, pracownik Biblioteki APwSz, kustosz Małgorzata Chmiołek otrzymała medal „Pro Meritis erga Academiam Administrationis Publicae Securitatis in Szczytno”. Medal, po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Senat Uczelni, nadany i wręczony został przez Panią Komendant-Rektor, nadinsp. dr. hab. Iwonę Klonowską.
Medal jest uhonorowaniem wieloletniej pracy dla Uczelni oraz szczególnego wkładu w jej dokonaniach.

Serdecznie gratulujemy!

Pani Małgorzata Chmiołek pracuje w Bibliotece Uczelni od 1988 r. Od początku swojej pracy była osobą odpowiedzialną za opracowanie kartoteki wzorcowej haseł przedmiotowych, tematowanie książek oraz tworzenie katalogu przedmiotowego. Pani Małgorzata Chmiołek odegrała ogromną rolę w procesie automatyzacji Biblioteki.

Z przyjemnością witamy naszych Czytelników w nowym roku akademickim 2022/2023! Zachęcamy do korzystania z zasobów Biblioteki Akademii Policji w Szczytnie. Wraz ze zmianą nazwy naszej Uczelni, zmianie uległy też adresy stron WWW, w tym również adresu serwisu Biblioteki. Aktualny adres naszej strony to:


Godziny otwarcia Biblioteki:

Wypożyczalnia
Poniedziałek - środa: 10:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00 

Czytelnia
Poniedziałek - środa: 12:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Informacja naukowa
Poniedziałek - środa - 12:00 - 15:30
Czwartek - piątek - 10:00 - 15:30

Życzymy powodzenia w nowym roku akademickim!

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia

Poniedziałek - środa: 10:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Informacja naukowa

Poniedziałek - środa: 12:00 - 15:30
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30Czytelnia

Poniedziałek - środa: 12:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Dane kontaktowe

Biblioteka Akademii Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@wspol.edu.pl
Tel. 47 733 5425