Biblioteka APwSz jest komórką organizacyjną Akademii Szkoły Policji w Szczytnie realizującą zadania w zakresie pomocy dydaktycznej, naukowej i usługowej. Jest jedyną policyjną biblioteką naukową w resorcie spraw wewnętrznych i administracji. 

Nasza książnica jest częścią Uczelni i głównie wspomaga prawidłową realizację programu, ale nie zamykamy się na czytelników z zewnątrz. Z Biblioteki mogą korzystać studenci zaprzyjaźnionych uczelni oraz wszyscy studenci mieszkający na terenie powiatu szczycieńskiego. Czytelnię mogą odwiedzać studenci uczelni cywilnych, a także wszyscy mieszkańcy Szczytna.

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia

Poniedziałek - środa: 10:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Informacja naukowa

Poniedziałek - środa: 12:00 - 15:30
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30



Czytelnia

Poniedziałek - środa: 12:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Dane kontaktowe

Biblioteka Akademii Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@apol.edu.pl
Tel. 47 733 5425