Wykaz czasopism krajowych dostępnych w Bibliotece APwSz w 2024 r.

Aklot
Alkoholizm i Narkomania
Aviation and Security Issues
Bezpieczeństwo Narodowe
Białostockie Studia Prawnicze
Biuletyn Akademickiego Centrum Komunikacji Strategicznej
Biuletyn Informacyjny "Warmia i Mazury, Polska, UE"
Biuletyn IPN
Charaktery
Cybersecurity & Cybercrime
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
Człowiek i Dokumenty
Deutch Aktuell : magazyn dla uczących się języka niemieckiego
Do Rzeczy
Dziennik Gazeta Prawna
Eanglish Matters : magazyn dla uczących się języka angielskiego
Eastern European Journal Of Transnational Relations
Edukacja Ustawiczna Dorosłych
eForensic Magazine – czasopismo dostępne wyłącznie w Bibliotece Cyfrowej APwSz
Europejski Przegląd Sądowy
Forum
Forum Akademickie
Forum Scientiae Oeconomia
Gazeta Olsztyńska
Gazeta Policyjna
Gazeta Wyborcza
Glosa
Internal Security
Journal Of Modern Science
Kronika Sejmowa
Kultura Bezpieczeństwa
Kultura i Społeczeństwo
Kurek Mazurski
Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Kwartalnik Policyjny
Kwartalnik Prawa Prywatnego
Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny
Law, Education, Security
Monitor Prawniczy
Na Ratunek
Newsweek Polska
Newsweek Polska. Learning English : rozwiniesz swój angielski
Niebieska Linia
Organizacja i Kierowanie
Palestra
Państwo i Prawo
Patrol
Paragraf Na Drodze
Personel i Zarządzanie
Pies. Kwartalnik Związku Kynologicznego w Polsce
Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji
Policyjne Forum Szkoleniowe
Policyjny Głos Mazowsza
Polityka
Polityka Społeczna
Poradnik Gazety Prawnej
Poradnik Językowy
Prawo Asekuracyjne
Probacja
Problemy Kryminalistyki
Problemy Ochrony Granic
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
Prokuratura i Prawo
Przegląd
Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Przegląd Historyczno-Wojskowy
Przegląd Nauk o Obronności
Przegląd Policyjny
Przegląd Psychologiczny
Przegląd Sądowy
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
Rejent
Remedium
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
Rzeczpospolita
Security And Defence Quarterly
Security Forum
Serwis Informacyjny Uzależnienia
Specjal Ops
Sieci
Sprawy Międzynarodowe
Stołeczny Magazyn Policyjny
Strzał
Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej
Studia Prawnicze
Studia Socjologiczne
Świat Problemów
Terroryzm: studia, analizy, prewencja
Tygodnik Powszechny
Tygodnik Szczytno
Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy
Wojskowy Przegląd Prawniczy
Zagadnienia Społeczne
Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
Zeszyty Naukowe SGSP
Zeszyty Prawnicze
Zeszyty Naukowe Pro Publico Bono

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia

Poniedziałek - środa: 10:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Informacja naukowa

Poniedziałek - środa: 12:00 - 15:30
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30Czytelnia

Poniedziałek - środa: 12:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Dane kontaktowe

Biblioteka Akademii Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@apol.edu.pl
Tel. 47 733 5425