Zaproponuj książkę do zakupu

Drogi Czytelniku, jeżeli w naszych zbiorach nie odnalazłeś poszukiwanej przez siebie książki, możesz zaproponować jej zakup. Propozycje zostaną sprawdzone pod kątem zgodności z Polityką gromadzenia zbiorów Biblioteki. Jednocześnie informujemy, iż wypełnienie i wysłanie niniejszego formularza traktowane będzie jako wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust 1 lit. a RODO.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1; dalej: RODO
informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Policji w Szczytnie z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych APwSz jest możliwy przy użyciu poczty elektronicznej – adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie - adres korespondencyjny ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno;
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku ze zgłoszeniem propozycji książek do zakupu przez Bibliotekę APwSz, na podstawie wyrażanej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust 1 lit. a RODO, na ich przetwarzanie;
  4. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmom wspierającym WSPol w obsłudze teleinformatycznej na podstawie zawartych umów;
  5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez czas obsługi formularza nie dłużej jednak niż 1 rok lub wycofania zgody na ich przetwarzanie;
  6. Osoba do, której dane należą ma prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  7. Państwa dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
  8. Każda osoba, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa lub elektronicznie na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/ ;
  9. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez złożenie wniosku do Dyrektora Biblioteki APwSz.

 

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia

Poniedziałek - środa: 10:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Informacja naukowa

Poniedziałek - środa: 12:00 - 15:30
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30Czytelnia

Poniedziałek - środa: 12:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Dane kontaktowe

Biblioteka Akademii Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@apol.edu.pl
Tel. 47 733 5425