Ośrodek Przetwarznaia Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB)  jest instytutem budującym systemy informatyczne i oprogramowanie dla sektora nauki i szkolnictwa wyższego, za pośrednictwem których udostępniane są aktualne i kompleksowe informacje i dane na temat tego sektora.

Głównym odbiorcą ich działań jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, dla którego tworzone przez OPI systemy informatyczne organizują i integrują dane na temat szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. OPI współpracuje również z Narodowym Centrum Nauki oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 

Główne systemy informatyczne powstające w OPI PIB:

 • POL-on - Zintegrowana Sieć Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym.
 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa.
 • RAD-on (Raporty Analizy Dane) - platforma gromadzi, przetwarza i udostępnia dane o nauce w Polsce.
 • SEDN - System Ewaluacji Dorobku Naukowego.
 • Nauka Polska - dane o pracach naukowo badawczych, polskich naukowcach, instytucjach naukowych, konferencjach.
 • JSA - Jednolity System Antyplagiatowy.
 • ZSUN OFS - Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania.
 • ELA - Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych.
 • NAWA - System Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
 • Si - Pierwszy polski niekomercyjny portal o sztucznej inteligencji.
 • ORPPD - Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych.
 • Studia - informacje o kierunkach studiów oraz ocena ich jakości.

 

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia

Poniedziałek - środa: 10:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Informacja naukowa

Poniedziałek - środa: 12:00 - 15:30
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30Czytelnia

Poniedziałek - środa: 12:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Dane kontaktowe

Biblioteka Akademii Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@apol.edu.pl
Tel. 47 733 5425