Otwarty mandat (Polityka otwartego dostępu) – prawne zobowiązanie autorów prac naukowych do publikowania tych prac w otwartym dostępie. Zobowiązanie może nałożyć pracodawca (jednostka naukowa), instytucja finansująca badania naukowe lub ustawodawca. Polityka określa wszystkie zasady deponowania, publikowania prac i danych badawczych w Otwartym dostępie.

Pracownicy instytucji publikują swoje prace i dane badawcze w tzw. otwartych czasopismach (realizując tzw. drogę „złotą”), lub deponują je w ogólnie dostępnym bądź instytucjonalnym otwartym repozytorium (realizaując tzw. drogę „zieloną”).

Pięć zasad polityki otwartego dostępu:

  • Otwartość - publikacje naukowe, powstałe w wyniku badań finansowanych ze środków publicznych, powinny być publicznie dostępne.
  • Równoległe drogi - dostęp może być zapewniony poprzez publikację w otwartych recenzowanych czasopismach i książkach naukowych (tzw. droga złota) oraz umieszczanie publikacji w repozytoriach (tzw. droga zielona). Jedna z dróg nie wyklucza drugiej.
  • Szybki dostęp - prace powinny być udostępnione w jak najszybciej od daty ich publikacji, najlepiej natychmiast.
  • Maksymalizacja jakości treści – udostępniane prace powinny być jak najbliższe wersji opublikowanej, najlepiej w tzw. ostatecznej wersji wydawcy.
  • Maksymalizacja korzyści - publikacje powinny być udostępniane w modelu otwartego dostępu libre, najlepiej na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa (CC-BY) lub licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach (CC-BY-SA)

Źródło: Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce / Ewa Adaszyńska // Uniwersytet Zielonogórski Nr 6 |235|czerwiec 2016.

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia

Poniedziałek - środa: 10:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Informacja naukowa

Poniedziałek - środa: 12:00 - 15:30
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30Czytelnia

Poniedziałek - środa: 12:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Dane kontaktowe

Biblioteka Akademii Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@apol.edu.pl
Tel. 47 733 5425