Nauka Polska to najstarsza baza danych Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego. Umożliwia ona dostęp do aktualnej i kompleksowej bazy informacji.

Nauka Polska obejmuje dane dotyczące:

  • Instytucji - instytucje naukowe oraz instytucje decyzyjne i doradcze wywierające wpływ na politykę naukową państwa: PAN, PAU, organy administracji centralnej i organizacje pozarządowe.
  • Ludzi nauki - osoby związane z nauką w Polsce, posiadające co najmniej stopień naukowy doktora oraz osoby bez stopnia naukowego, pełniące funkcje kierowników prac badawczych lub zarządcze w jednostkach zaplecza naukowego.
  • Konferencji, wystaw i targów - krajowe i międzynarodowe imprezy organizowane przez krajowe placówki naukowe oraz inne polskie jednostki związane z nauką.
  • Prac badawcyzch - prace naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz ekspertyzy naukowe.
  • Archiwalnych projektów badawczych - projekty badawcze własne i promotorskie, rozwojowe, zamawiane, celowe.

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia

Poniedziałek - środa: 10:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Informacja naukowa

Poniedziałek - środa: 12:00 - 15:30
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30Czytelnia

Poniedziałek - środa: 12:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Dane kontaktowe

Biblioteka Akademii Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@apol.edu.pl
Tel. 47 733 5425