Stan księgozbioru biblioteki na dzień 31.12.2023 r. :

ogółem - 204.444 wol.*
 
  • książki - 195.364 wol.
  • czasopisma - 7.993 wol.
  • zbiory specjalne - 1.087 poz.
  • prenumerowane czasopisma krajowe na 2024 r. - 104 tyt.
  • prenumerowane czasopisma zagraniczne na 2024 r.- 10 tyt.

 

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia

Poniedziałek - środa: 10:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Informacja naukowa

Poniedziałek - środa: 12:00 - 15:30
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30Czytelnia

Poniedziałek - środa: 12:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Dane kontaktowe

Biblioteka Akademii Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@apol.edu.pl
Tel. 47 733 5425