Główne zadania Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie nauki to:

  • Prowadzenie polityki państwa w obszarze nauki oraz szkolnictwa wyższego.
  • Przygotowywanie strategiczne rozwiązań, dbanie o wdrażanie programów i funduszy unijnych.
  • Wspieranie rozwoju polskich uczelni, instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN.
  • Odpowiadanie za sprawy środowiska akademickiego - studentów, doktorantów i naukowców.
  • Dbanie o innowacyjny rozwój polskiej nauki i jej aktywną współpracę z gospodarką.
  • Wspieranie naukowców w dążeniu do doskonałości naukowej, rozwoju karier i prowadzenia nowatorskich badań poprzez programy i inicjatywy.

 

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia

Poniedziałek - środa: 10:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Informacja naukowa

Poniedziałek - środa: 12:00 - 15:30
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30Czytelnia

Poniedziałek - środa: 12:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Dane kontaktowe

Biblioteka Akademii Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@apol.edu.pl
Tel. 47 733 5425