Nie znalazłeś książki? Zaproponuj ją do zakupu

W związku z coraz częstszą potrzebą tworzenia planów zarządzania danymi badawczymi, przede wszystkim w przypadku zdobywania grantów i dofinansowania do projektów badawczych,
Biblioteka poleca kursy przeznaczone dla naukowców, którzy na co dzień pracują z danymi badawczymi. Mają one na celu przekazanie uczestnikom wszechstronnej wiedzy na temat zarządzania danymi oraz wykształcenie umiejętności i kompetencji pozwalających na wykorzystanie tej wiedzy w praktyce, czyli sprawne zarządzanie danymi podczas realizacji projektów badawczych. Kursy dostępne są na poziomie podstawowym:

Zarządzanie danymi badawczymi dla naukowców - kurs podstawowy 

i średin zaawansowanym:

Zarządzanie danymi badawczymi dla naukowców - kurs średnio zaawansowany

Kursy zostały przygotowane przez ekspertów z Platformy Otwartej Nauki działającej w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki. Są dostępne na platformie Navoica. Uczestnictwo w kursach jest bezpłatne i kończy się otrzymaniem zaświadczenia.
Medal "Pro Meritis erga Academiam Administrationis Publicae Securitatis in Szczytno"13 października 2023 r. podczas uroczystej inaguracji roku akademickiego 2023/2024 w Akademii Policji w Szczytnie, pracownik Biblioteki APwSz, kustosz Małgorzata Chmiołek otrzymała medal „Pro Meritis erga Academiam Administrationis Publicae Securitatis in Szczytno”. Medal, po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Senat Uczelni, nadany i wręczony został przez Panią Komendant-Rektor, nadinsp. dr. hab. Iwonę Klonowską.
Medal jest uhonorowaniem wieloletniej pracy dla Uczelni oraz szczególnego wkładu w jej dokonaniach.

Serdecznie gratulujemy!

Pani Małgorzata Chmiołek pracuje w Bibliotece Uczelni od 1988 r. Od początku swojej pracy była osobą odpowiedzialną za opracowanie kartoteki wzorcowej haseł przedmiotowych, tematowanie książek oraz tworzenie katalogu przedmiotowego. Pani Małgorzata Chmiołek odegrała ogromną rolę w procesie automatyzacji Biblioteki. Jest odpowiedzialna za wdrożenie, skonfigurowanie i uruchomienie zintegrowanego systemu bibliotecznego ALEPH. W pracach tych brała udział od samego początku, niemalże od podstaw samodzielnie ucząc się nowego systemu. Począwszy od 2000 r. były prowadzone prace, mające na celu uruchomienie nowoczesnego systemu bibliotecznego na Uczelni. Po kolei wdrażane były poszczególne moduły, zaczynając od katalogowania, po gromadzenie zbiorów i końcowo – udostępnianie ich na zewnątrz. Od momentu rozpoczęcia procesu automatyzacji Pani Małgorzata Chmiołek przygotowała dla pracowników Biblioteki liczne materiały pomocnicze, szkoliła ich oraz organizowała szkolenia zewnętrzne. W pracach informatycznych na początku mogła liczyć tylko na pomoc wsparcia technicznego dystrybutora systemu ALEPH.
Na podstawie kartoteki wzorcowej haseł przedmiotowych stworzyła bazę wzorcową w systemie bibliotecznym ALEPH. W 2008 r. został wydany jej autorski „Słownik haseł przedmiotowych
z dziedzin policyjno-prawnych stosowanych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie”, który posłużył wszystkim pracownikom zajmującym się tematowaniem dokumentów, nie tylko w uczelnianej bibliotece, ale także w innych bibliotekach resortowych.
Przez ostatnie 7 lat, w związku z przejściem Biblioteki Narodowej z języka haseł przedmiotowych na deskryptory, kustosz Małgorzata Chmiołek stworzyła od podstaw bazę deskryptorów wzorcowych służącą opracowaniu rzeczowemu dokumentów. Obecnie baza liczy blisko 17 tysięcy artykułów deskryptorowych. Wszystkie terminy pospolite w niej użyte posiadają także wersję angielską. Ponadto deskryptory dotyczące policji, przestępczości, kryminalistyki, kryminologii, medycyny sądowej są całkowicie autorskie.
Z przyjemnością witamy naszych Czytelników w nowym roku akademickim 2022/2023! Zachęcamy do korzystania z zasobów Biblioteki Akademii Policji w Szczytnie. Wraz ze zmianą nazwy naszej Uczelni, zmianie uległy też adresy stron WWW, w tym również adresu serwisu Biblioteki. Aktualny adres naszej strony to:


Godziny otwarcia Biblioteki:

Wypożyczalnia
Poniedziałek - środa: 10:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00 

Czytelnia
Poniedziałek - środa: 12:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Informacja naukowa
Poniedziałek - środa - 12:00 - 15:30
Czwartek - piątek - 10:00 - 15:30

Życzymy powodzenia w nowym roku akademickim!

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia

Poniedziałek - środa: 10:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Informacja naukowa

Poniedziałek - środa: 12:00 - 15:30
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30Czytelnia

Poniedziałek - środa: 12:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Dane kontaktowe

Biblioteka Akademii Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@apol.edu.pl
Tel. 47 733 5425