Nie znalazłeś książki? Zaproponuj ją do zakupu

W związku z coraz częstszą potrzebą tworzenia planów zarządzania danymi badawczymi, przede wszystkim w przypadku zdobywania grantów i dofinansowania do projektów badawczych,
Biblioteka poleca kursy przeznaczone dla naukowców, którzy na co dzień pracują z danymi badawczymi. Mają one na celu przekazanie uczestnikom wszechstronnej wiedzy na temat zarządzania danymi oraz wykształcenie umiejętności i kompetencji pozwalających na wykorzystanie tej wiedzy w praktyce, czyli sprawne zarządzanie danymi podczas realizacji projektów badawczych. Kursy dostępne są na poziomie podstawowym:

Zarządzanie danymi badawczymi dla naukowców - kurs podstawowy 

i średin zaawansowanym:

Zarządzanie danymi badawczymi dla naukowców - kurs średnio zaawansowany

Kursy zostały przygotowane przez ekspertów z Platformy Otwartej Nauki działającej w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki. Są dostępne na platformie Navoica. Uczestnictwo w kursach jest bezpłatne i kończy się otrzymaniem zaświadczenia.

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia

Poniedziałek - środa: 10:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Informacja naukowa

Poniedziałek - środa: 12:00 - 15:30
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30Czytelnia

Poniedziałek - środa: 12:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Dane kontaktowe

Biblioteka Akademii Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@apol.edu.pl
Tel. 47 733 5425